Muziekonderwijs Stichting Fanfare Talenten

Zoals u wellicht heeft kunnen lezen in de plaatselijke krant of inmiddels misschien
gehoord heeft binnen de vereniging, gaat er iets veranderen in de samenwerking
tussen de gemeente Aalten en de muziekschool Doetinchem. We willen u middels
dit bericht over een aantal punten informeren.

Afgelopen jaar zijn wij in nauw overleg met de gemeente druk bezig geweest met het
oprichten van een stichting die het muziekonderwijs (voor instrumenten uit de
fanfaremuziek) binnen Dinxperlo gaat organiseren. Hierbij is dus geen sprake van een
traditionele muziekschool maar een organisatie die een coördinerende en
faciliterende rol zal aannemen. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd uit
leden van de Algemene Muziekvereniging ‘Prinses Beatrix’ en Fanfareorkest ‘Psalm
150’ uit Dinxperlo. Onder de naam Stichting Fanfare Talenten zullen de leerling les
krijgen.

Als verenigingen hechten wij grote waarde aan kwaliteit van onderwijs, brede
toegankelijkheid voor leerlingen en een goede afstemming van belangen van
leerlingen en docenten. Door het muziekonderwijs in eigen beheer te organiseren
zien wij grote kansen om kinderen nog meer te enthousiasmeren, uit te dagen en op
te leiden tot goede muzikanten. Hierbij willen we naast de muzieklessen op den duur
ook graag extra activiteiten gaan ontwikkelen zoals bijvoorbeeld voorspeelavonden.
Met ingang van het nieuwe schooljaar (augustus 2019) kunnen uw kinderen dus de
muzieklessen voortzetten bij de nieuwe stichting. Momenteel wordt er hard gewerkt
aan de invulling van het plaatje van muziekdocenten. Dit zullen grotendeels andere
docenten zijn dan de leraren die nu lesgeven via de muziekschool.

De muzieklessen zullen met ingang van komend schooljaar 30 minuten gaan duren.
Het kan soms voorkomen dat een docent enkele leerlingen tijdelijk samenvoegt. Dit is
mede afhankelijk van het aantal leerlingen en de verdeling per instrumentengroep.

Op dit moment vinden er gesprekken plaats met verschillende leraren. Daarna
zal er meer duidelijkheid komen rondom de gehele invulling en de lesdagen. De
lessen worden gewoon weer op een locatie in Dinxperlo gegeven.